topkwaliteit en toch zó voordelig

Veiligheidswaarschuwing zandgrijper

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Zandgrijper
We hebben geconstateerd dat de zandgrijper, welke verkocht is tussen 25 april 2014 en 14 juli 2014 in alle filialen van Wibra en artikelnummer 1085.0714 draagt, niet voldoet aan de veiligheidseisen.

Bij onderzoek bleken kleine onderdelen los te kunnen laten, die bij het in de mond nemen kunnen leiden tot verstikking.

Lees verder »

Veiligheidswaarschuwing Vogelfluit

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Watervogelfluit
We hebben geconstateerd dat de watervogelfluit, welke verkocht is tussen 15 juli 2013 en 14 juli 2014 in alle filialen van Wibra en artikelnummer 1541.1699 draagt, niet voldoet aan de veiligheidseisen. De watervogelfluit was verkrijgbaar in de kleuren groen, geel en blauw.
Bij onderzoek bleken kleine onderdelen af te kunnen breken, die bij het in de mond nemen kunnen leiden tot verstikking. Tevens kan het koord, dat aan deze vogels bevestigd is, leiden tot verstikking of verwurging.

Lees verder »

Aangepaste openingstijden Carnaval

Onderstaande filialen hebben aangepaste openingstijden rondom Carnaval!

Lees verder »

Persmededeling 10 februari 2014

Persmededeling naar aanleiding van de ondertekening van the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh door Wibra 

Vandaag heeft Wibra the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (hierna: het akkoord) ondertekend. 

Wibra heeft vanaf de ontwerpfase van het akkoord onderkend dat dit akkoord van toegevoegde waarde kan zijn voor de veiligheid van de werknemers in Bangladesh, mits de tekst van het akkoord, door het wegnemen van enkele onduidelijkheden, op een eenduidige manier zou kunnen worden uitgelegd. 

Ter verkrijging van deze verduidelijking heeft Wibra veelvuldig contact gehad met de stuurgroep van het akkoord. De stuurgroep heeft in de tussentijd enkele onduidelijkheden weten weg te nemen, terwijl andere onduidelijkheden nog altijd bestaan. Echter is gebleken dat de stuurgroep sinds enige tijd, al dan niet in overleg met de ondertekenaars van het akkoord, actief is met het verhelderen van de resterende discussiepunten in de tekst.   

Hoewel de tekst van het akkoord op dit moment nog altijd niet volkomen helder is en zodoende op sommige punten ruimte voor discussie laat, is hierin een positieve ontwikkeling zichtbaar. Daarnaast heeft Wibra vertrouwen in de integriteit van de ontwerpers van het akkoord. Zodoende is Wibra op 10 februari 2014 overgegaan tot ondertekening van het akkoord. 

Aangezien Wibra de intentie van het Akkoord altijd heeft gesteund, heeft Wibra in een eerder stadium reeds aangeboden om te delen in de kosten voor inspecties van gebouwen en trainingen van inspecteurs. Helaas bleek het niet mogelijk om deze inspecties en trainingen financieel te ondersteunen zonder ondertekening van het Akkoord. Wibra is tevreden te kunnen melden dat zij het akkoord vanaf heden financieel kan ondersteunen en ook op deze manier actief kan bijdragen aan de veiligheid van de werknemers in de textielsector in Bangladesh.

Persbericht 27 november 2013

Persmededeling naar aanleiding van berichtgeving in de media.

Wibra is van mening dat er allereerst een belangrijk onderscheid gemaakt dient te worden tussen de arbeidsomstandigheden van de werknemers in Bangladesh én het onderwerp dat ter discussie staat;

the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (het Akkoord). De inhoud van dit Akkoord staat los van onderwerpen als de hoogte van salarissen, arbeidstijden en andere arbeidscondities van werknemers in Bangladesh. Voor zover Wibra kan beoordelen, komt haar fabricage onder dezelfde arbeidscondities tot stand als door minister Ploumen genoemde kledingbedrijven als Zeeman, H&M, C&A, HEMA en V&D.

Ten aanzien van het Akkoord betreffende Brand- en Bouwveiligheid is Wibra van mening dat dit Akkoord van meerwaarde kan worden voor het verbeteren van veiligheid van de werknemers in Bangladesh. Aangezien Wibra de intentie van het Akkoord ondersteunt, is Wibra al enige tijd bereid om te delen in de kosten voor inspecties van gebouwen en trainingen van inspecteurs. Echter zijn er een aantal zodanige onduidelijkheden aanwezig in de verdere tekst, dat Wibra het niet verantwoord acht het volledige Akkoord in de huidige vorm te ondertekenen. Gezien dit gevoel breder heerst binnen de kledingbranche, zijn er momenteel in opdracht van de stuurgroep van het Akkoord verschillende werkgroepen actief om de tekst van het Akkoord tot in detail uiteen te zetten. Wibra verwacht dat de werkgroepen medio december een nuancering/verduidelijking van de tekst kunnen presenteren. Aan de hand daarvan zal Wibra beoordelen of het passend én verantwoord is het Akkoord in het geheel te ondertekenen.

Wibra verkoopt vier miljoenste fles Dasty
Wibra overleeft door eenvoud
Wibra steunt Alpe d’HuZes, draag ook bij aan meer onderzoek naar kanker!
De folderverkoop start weer op maandag!
Dasty in het nieuws - 'Superspul'


Bekijk Archief »


topkwaliteit en toch zó voordelig