topkwaliteit en toch zó voordelig

Aangepaste openingstijden Carnaval

Onderstaande filialen hebben aangepaste openingstijden rondom Carnaval!

Lees verder »

Persmededeling 10 februari 2014

Persmededeling naar aanleiding van de ondertekening van the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh door Wibra 

Vandaag heeft Wibra the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (hierna: het akkoord) ondertekend. 

Wibra heeft vanaf de ontwerpfase van het akkoord onderkend dat dit akkoord van toegevoegde waarde kan zijn voor de veiligheid van de werknemers in Bangladesh, mits de tekst van het akkoord, door het wegnemen van enkele onduidelijkheden, op een eenduidige manier zou kunnen worden uitgelegd. 

Ter verkrijging van deze verduidelijking heeft Wibra veelvuldig contact gehad met de stuurgroep van het akkoord. De stuurgroep heeft in de tussentijd enkele onduidelijkheden weten weg te nemen, terwijl andere onduidelijkheden nog altijd bestaan. Echter is gebleken dat de stuurgroep sinds enige tijd, al dan niet in overleg met de ondertekenaars van het akkoord, actief is met het verhelderen van de resterende discussiepunten in de tekst.   

Hoewel de tekst van het akkoord op dit moment nog altijd niet volkomen helder is en zodoende op sommige punten ruimte voor discussie laat, is hierin een positieve ontwikkeling zichtbaar. Daarnaast heeft Wibra vertrouwen in de integriteit van de ontwerpers van het akkoord. Zodoende is Wibra op 10 februari 2014 overgegaan tot ondertekening van het akkoord. 

Aangezien Wibra de intentie van het Akkoord altijd heeft gesteund, heeft Wibra in een eerder stadium reeds aangeboden om te delen in de kosten voor inspecties van gebouwen en trainingen van inspecteurs. Helaas bleek het niet mogelijk om deze inspecties en trainingen financieel te ondersteunen zonder ondertekening van het Akkoord. Wibra is tevreden te kunnen melden dat zij het akkoord vanaf heden financieel kan ondersteunen en ook op deze manier actief kan bijdragen aan de veiligheid van de werknemers in de textielsector in Bangladesh.

Persbericht 27 november 2013

Persmededeling naar aanleiding van berichtgeving in de media.

Wibra is van mening dat er allereerst een belangrijk onderscheid gemaakt dient te worden tussen de arbeidsomstandigheden van de werknemers in Bangladesh én het onderwerp dat ter discussie staat;

the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (het Akkoord). De inhoud van dit Akkoord staat los van onderwerpen als de hoogte van salarissen, arbeidstijden en andere arbeidscondities van werknemers in Bangladesh. Voor zover Wibra kan beoordelen, komt haar fabricage onder dezelfde arbeidscondities tot stand als door minister Ploumen genoemde kledingbedrijven als Zeeman, H&M, C&A, HEMA en V&D.

Ten aanzien van het Akkoord betreffende Brand- en Bouwveiligheid is Wibra van mening dat dit Akkoord van meerwaarde kan worden voor het verbeteren van veiligheid van de werknemers in Bangladesh. Aangezien Wibra de intentie van het Akkoord ondersteunt, is Wibra al enige tijd bereid om te delen in de kosten voor inspecties van gebouwen en trainingen van inspecteurs. Echter zijn er een aantal zodanige onduidelijkheden aanwezig in de verdere tekst, dat Wibra het niet verantwoord acht het volledige Akkoord in de huidige vorm te ondertekenen. Gezien dit gevoel breder heerst binnen de kledingbranche, zijn er momenteel in opdracht van de stuurgroep van het Akkoord verschillende werkgroepen actief om de tekst van het Akkoord tot in detail uiteen te zetten. Wibra verwacht dat de werkgroepen medio december een nuancering/verduidelijking van de tekst kunnen presenteren. Aan de hand daarvan zal Wibra beoordelen of het passend én verantwoord is het Akkoord in het geheel te ondertekenen.

Belangrijke veiligheidswaarschuwing: Muziekinstrumenten

We hebben geconstateerd dat de muziekinstrumenten, welke verkocht zijn tussen 10 oktober 2011 en 15 november 2013 in alle filialen van Wibra en artikelnummer 2231.0010 dragen, niet voldoen aan de veiligheidseisen. 

Bij onderzoek bleken kleine onderdelen af te kunnen breken, die bij het in de mond nemen kunnen leiden tot verstikkingsgevaar.

Als u eigenaar bent van de muziekinstrumenten, controleer dan s.v.p. of het artikelnummer op de verpakking hetzelfde is als hierboven aangegeven.

Als u in het bezit bent van deze muziekinstrumenten, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en breng de muziekinstrumenten terug naar de winkel waar u deze gekocht heeft. U heeft recht op volledige terugbetaling van de aankoopsom.

Voor alle inlichtingen kunt u zich wenden tot Wibra Supermarkt B.V. via telefoonnummer +31 578-676333 (08:00-18:00).

Wij danken u voor uw medewerking en bieden u onze excuses aan voor het ongemak.

muziekinstrumenten.jpg

Wibra verkoopt vier miljoenste fles Dasty

Verraste klant wordt in Antwerpen feestelijk in het zonnetje gezet

Het succesvolle en uiterst populaire reinigingsproduct Dasty is al sinds jaar en dag het best verkopende product in de meer dan 280 filialen van textielsuper Wibra in Nederland en België. Dit jaar heeft de bekende roodgele discounter met huismerk Dasty zelfs een jaarrecord verbroken: op dinsdag 11 december jl. ging in één van de Wibra filialen in Antwerpen maar liefst de vier miljoenste fles ontvetter van dit jaar over de toonbank. Dat succes moest uiteraard worden gevierd. Met een leuke verrassing werd de nietsvermoedende klant, mevrouw Aliskovic Errema, in het zonnetje gezet.

dasty4.000000.jpg

 

Lees verder »
Wibra overleeft door eenvoud
Wibra steunt Alpe d’HuZes, draag ook bij aan meer onderzoek naar kanker!
De folderverkoop start weer op maandag!
Dasty in het nieuws - 'Superspul'
Informatie naalddikte breigaren NOA


Bekijk Archief »


topkwaliteit en toch zó voordelig